Obraćenje ili evanđelje?

Na samom početku Korizme, na dan Pepelnice, posipamo svoje glave pepelom uz riječi: „Prah si bio i u prah ćeš se vratiti!“ ili „Obrati se i vjeruj evanđelju!“. Već tu nalazimo poziv na obraćenje i pokoru, osobito izrijekom u drugoj svetopisamskoj rečenici, gdje su dva noseća pojma obraćenje i evanđelje. Međutim, prvi biva tako često istican, a drugi ostavljen po strani. A što je važnije?

    Obraćenje. Koliko često čujete tu riječ u crkvi? Koliko često je čujete u Korizmi? Mislim da bismo se složili da je taj pojam jedan od ključnih – pa možda i najnaglašeniji – korizmenih pojmova. Njegov se pak sadržaj (osobito u Korizmi) izriče i kroz razne druge riječi: odricanje, post, pokora, molitva, križ, djela milosrđa i dr. Ne znam jesam li u pravu, ali imam dojam kao da on dominira cijelom Korizmom. No, isto tako imam i dojam da je nekada previše naglašen, a nauštrb jedne mnogo bitnije stvarnosti – bez koje obraćenja ne može ni biti – a to je: evanđelje. A što je važnije? Da bismo to ustvrdili, prvo ćemo se malo pozabaviti samim evanđeljem.

    Grčka riječ za radosnu vijest, euangelion (pohrvaćeno: „evanđelje“), u Starom je zavjetu bila usko vezana uz navještaj Božjeg kraljevanja. Usred razrušenog Jeruzalema, koji je pod vlasti drugih kraljevstava, usred patnja Izabranog naroda, prorok Izaija naviješta neočekivanu radosnu vijest: „Bog tvoj kraljuje!“ (Iz 52,7). Kad se ispunilo vrijeme i kad je došao Isus, sin Božji, ključni sadržaj njegova propovijedanja bio je također kraljevstvo Božje: „Propovijedao je evanđelje Božje: Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1,14-15) Propovijedao ga je riječima (prispodobama, tumačenjem Pisama) i djelima (opraštanjem grijeha, liječenjem, izgonjenjem zloduha). U cijeloj se njegovoj osobi očitovala prisutnost kraljevstva Božjega.

    Svom navještaju Krist je ostao vjeran do kraja. Radi njega je i svoj život završio sramotnom smrću na križu. No, oživljen Silom Božjom, on koji bijaše raspet postaje radosna vijest zajednici njegovih učenika koji potom kreću naviještati njega – Krista uskrsloga – svim narodima. Dok je Krist kao radosnu vijest (evanđelje) naviještao  dolazak kraljevstva Božjega, nudeći svim ljudima dioništvo u Očevu kraljevstvu, njegovi učenici sada – osposobljeni Duhom Svetim – kao radosnu vijest naviještaju upravo njega – Krista Isusa koga Bog uskrisi od mrtvih. A zašto oni ne naviještaju kraljevstvo Božje već Isusa? Upravo zato jer je u njemu kraljevstvo Božje i jer se po njemu dogodilo pomirenje Boga i ljudi; on je postao Posrednik preko kojeg ljudi ulaze u kraljevstvo Božje. On sam zapravo jest kraljevstvo Božje. Tako on sam jest i Evanđelje (Dj 8,35: „Filip prozbori poganinu te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.“). Dakle, Krist uskrsli jest radosna vijest, on po čijoj smrti i uskrsnuću čovjek biva pomiren s Bogom, on po kojem svi „imamo pristup k Ocu“ (Ef 2,18). On je utjelovljenje ljubavi Božje koja se dala za nas i koja nam otvara vrata raja, vrata kraljevstva Božjega. Zato on i jest u središtu Novoga zavjeta, u središtu vjere Crkve, u središtu svakog koji u nj vjeruje. Po njemu je milost (naklonost) došla ljudima te je navještaj Krista zapravo navještaj milosti/naklonosti Božje prema nama (zato Pavao svjedoči za „evanđelje milosti Božje“, Dj 20,24).

    Ako potom gledamo navještaj prve Crkve onima koji nisu vjerovali u Krista, on je išao tako da bi im se navijestila radosna vijest zajedništva s Bogom kojeg je Krist posrednik po svojoj smrti i uskrsnuću, te se potom pozivalo slušatelje na obraćenje i vjeru u Krista. Ono što je bilo prvo jest navještaj radosne vijesti – Isusa Krista. Sam taj navještaj jest po sebi onda bio ujedno i poziv na obraćenje, promjenu života i predanje života Bogu, jer je taj navještaj nudio nešto mnogo više od dotadanjeg svjetovnog načina života: nudio je život vječni, zajedništvo s Bogom koje nadilazi ovaj svijet i sve ovozemaljsko i propadljivo. Promatrajući tu ponudu Božju, i uspoređujući je sa svojim životom, čovjek se već sam osjećao pozvanim promijeniti svoj način življenja i prihvatiti tu nevjerojatnu ponudu.

    Međutim, danas kao da se često poziva na obraćenje, a bez (prvotnog) navještaja radosne vijesti. Poziva se na obraćenje, a koje je lišeno svoje srži – evanđelja. To je poziv na obraćenje, a bez govora o milosti Božjoj, o Bogu koji ljubi i oprašta; bez upute kome se obratiti, i tko je i kakav je taj kome bi se čovjek trebao obratiti. Gubeći tako evanđelje – radosnu vijest – iz svog navještaja i iz središta kršćanskog mentaliteta, gubi se ono odlučujuće kršćansko, gubi se iz središta milost Božja, a čovjek se usredotočuje više na sebe i svoje životne, dobre ili loše navike. Gubi se ljubav Božja koja čovjeka na obraćenje zapravo i pokreće.

    Što onda: obraćenje ili evanđelje? Odgovor je: obraćenje evanđelju, jer po njemu nam dolazi milost Božja, i po njemu nam jedino i može doći nutarnje obraćenje i promjena života. Ono je jedino sposobno usmjeriti naš pogled i naš život prema Bogu, promijeniti nas iz korijena. Zato: „Obrati se i vjeruj evanđelju!“ (Mk 1,15), i neka ti kroz ovu Korizmu upravo ono bude u središtu tvog života.