Nedjelja Dobrog Pastira

Krist je zato došao da bi dao novi život svojim ovcama i ponovnu priliku za obraćenje i vjeru u pravog Gospodara. On nas sve želi spasiti i sve nas po imenu poziva da ga slijedimo u novi život vjere dok On ispred nas ide kao stalni orijentir.

Današnja nedjelja, četvrta vazmenog vremena, naziva se i nedjeljom dobrog pastira. U Evanđelju ove nedjelje Krist kroz prispodobu o ovcama i ovčinjaku pokušava učenicima objasniti svoju ulogu u povijesti spasenja, ali učenicima su kao i mnogo puta do tada potpuno nejasne njegove riječi.

Krist im govori o pastiru koji dolazi na vrata i svoje ovce doziva poimence. Nakon što izvede zadnju ovcu, on se postavlja na čelo i ide pred njima. One ga prepoznaju i slijede ga kuda god on pošao, jer im jedino on pruža sigurnost van ovčinjaka i zasigurno ih želi odvesti na bolje mjesto gdje će imati hrane i slobode. Nasuprot toga pravog pastira stavlja sliku lopova koji preskače zid i samim time nešto skriva. Zato ovce bježe od njega jer ga ne poznaju i jer ne poznaju njegov glas, sumnjaju u njegove namjere i znaju da on nije njihov pravi gospodar.

Objašnjava učenicima da je on vrata ovčinjaka. Tko god uniđe kroz ta vrata nalazi sigurnost i spas. Ovčinjak u ovoj prispodobi označava Crkvu kao zajednicu vjernika, zajednicu koja svoje pouzdanje stavlja u Gospodina i zato zadobiva spasenje. Krist učenicima objašnjava da je on jedini pastir koji svojim ovcama želi samo dobro, dok su oni prije njega i oni koji dolaze nakon njega samo rušitelji povjerenja u pravog Pastira koji žele od njega udaljiti što više ovaca.

Krist je zato došao da bi dao novi život svojim ovcama i ponovnu priliku za obraćenje i vjeru u pravog Gospodara. On nas sve želi spasiti i sve nas po imenu poziva da ga slijedimo u novi život vjere dok On ispred nas ide kao stalni orijentir. Od nas samih ovisi naš odaziv ili zanemarivanje poziva koji nam upućuje, ali on nas uvijek iznova poziva da ne bismo odlutali od njega i od Crkve k lopovima i lažnim pastirima današnjice, da njegova žrtva ne bi bila uzaludna.

Na današnju nedjelju posebno mislimo na duhovna zvanja. Zato molimo Krista za nove pastire u Crkvi, koji će Njemu posvetiti svoj život te nas upućivati i molitvom zagovarati kod Boga. U današnje vrijeme uistinu je teško biti pravi kršćanin, ali je još teže biti osoba posvećena Gospodinu, osoba koja se mora zbog toga odricati mnogih stvari. Zato molimo za nove pastire, a oni će moliti za nas.