Krštenje Gospodinovo

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

Mk 1,7-11

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!


        Zastajući nad današnjim evanđeljem, pokušajmo shvatiti što to ono meni i tebi poručuje. Dok gledamo primjer Ivana Krstitelja, koji kaže da krsti samo vodom, pitamo se što to on čini? Izgleda nam teško činiti nešto poput njega jer se odriče svijeta, žene, ljudi… No to je odličan primjer kako pripraviti put Gospodinu, kakav odnos trebamo imati prema svijetu kako bismo bili spremni da nas pohodi Duh Sveti. Kako u strci svakodnevnog života, grijeha, nevolja, patnje, ljutnje i kušnji, izliti na sebe mrzlu vodu koja će nas osvježiti da budemo spremni uzići u gornju sobu, popeti se u naručje Očevo?

        Upravo nam u tome Ivan Krstitelj daje primjer, da možemo u svakom danu zastati nad svime i sprati (pustiti) sve i biti spremni za dolazak Gospodinov. On poziva baš nas koji nismo dostojni ni svezati mu remenje na obući, čak ni pogledati u remenje od stida, da pustimo svaki grijeh, svaku patnju i teškoću, svako zlo koje nam drugi čini, kako bismo bili spremni biti kršteni Duhom Svetim, kojega nam Otac dade po svome Sinu, za koga Bog posvjedoči: „Ovo je Sin moj ljubljeni!

        A Sin, Isus Krist dade nam za primjer i Branitelja da, poput njega, budemo sposobni podnijeti svako progonstvo, trpljenje, teškoću, pa i samu smrt. Sve smo to spremni podnijeti u tome Duhu. Kako i sveti Pavao u sužanjstvu i podnošenju mučeništva kaže: Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?  Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem. (Rim  8:35-39) 

        Kako li nam je u vrijeme potrebe dragocjeno obećanje o jedinstvu s Isusom!  Mi možemo reći: Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?

Nevolja? – Ne, jer nas nevolja nagoni da osjećamo da je Krist naše jedino utočište, da mu se možemo uteći i u njemu potražiti sklonište;

Tjeskoba? – Ne, jer je on naša utjeha! „Neka je hvaljen Bog i otac Gospodina našega Isusa Krista, otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svoj našoj nevolji.“ (2Kor 1,3.4);

Progonstvo? – Ne, jer „blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!“ (Mt 5,10).

Glad? – Ne, jer imamo Božje obećanje. „U gladi on će te spasiti!“ (Job 5,20), „Bit će siti u danima gladi.“ (Psalam 37,19). Kada dođemo k Isusu, naše potrebe bit će potpuno zadovoljene.

Golotinja? – Ne, poslušajte Isusov glas koji govori: „Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš, i da se obučeš u bijele haljine, i da sakriješ svoju sramotnu golotinju.“ (Otk 3,18)  „Pobjednik će tako biti obučen u bijelu haljinu.“ (Otk 3,5)

Pogibao? – Ne, Pavao je znao na temelju svojeg iskustva što znači nalaziti se u opasnosti: „Bio sam na čestim putovanjima u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od sunarodnjaka, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće.“ (2Kor 11,26); „A on mi je odgovorio: ‘Dosta ti je moja milost.’“ (2Kor 12,9)

Mač? –  Mač ne može ubiti dušu jer je naš život sakriven s Kristom u Bogu.

        Doista, možemo se pitati zajedno s Pavlom: „Tko će nas rastaviti od ljubavi Božje?“ i odgovoriti: „Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“ (Rim 8,38.39) (Ellen G. White, Naše visoko zvanje)

        Da je taj Duh i danas prisutan kao u Kristovo vrijeme i u prvim stoljećima Crkve, svjedoče nam brojni sveci i blaženici. Uzet ću za primjer bl. Alojzija Stepinca kojeg komunisti, puni gnjeva i mržnje, prisiljavaju i muče na razne načine. A on, pun Duha Gospodnjeg baš poput Krista, vlada situacijom, zna što mu smrt donosi, ali se potpuno predaje ruke mučitelja. Spreman je položiti svoj život za Krista i svoju Katoličku crkvu, a taj isti Duh ga poučava i daje mu snagu da poput Krista ljubi svoje neprijatelje.

        Stoga je ovo i nama odličan poticaj da pustimo svako neprijateljstvo, patnju i svaku vremenitu brigu kako bismo, poput proroka Ilije, imali otvorena vrata srca za iščekivanje onog blagog lahora.