Isusova rodbina

Često se u našem narodu zna čuti za nekoga: Vidi se da je on s njim u rodu. Možemo li mi za sebe reći da smo bliski Isusu i da bi za nas same rekli da pripadamo Isusu?

Mk 3, 20-35

U ono vrijeme: Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!« I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.« A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti! Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.« I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?« I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«

     

        J.R.R Tolkien poznati je pisac i katolički filozof. Najpoznatiji je po svojoj trilogiji ,,Gospodar Prstenova“. U zadnjem dijelu trilogije ,,Povratak kralja“ govori o tome kako će stanovnici grada Gondora prepoznati svoga kralja kad se vrati. Kaže Tolkien: Taj kralj će imati ruke iscjelitelja. Kada on dođe nestat će tama. 

        U današnjem Evanđelju čitamo kako književnici i oni koji nisu bili za Isusa govore protiv njega. U njegovom se kraju već počelo pričati da je izvan sebe. Književnici su rekli da on sve što čini, čini po poglavici đavolskom Belzebulu. Književnici nisu prepoznali čas Božjeg pohoda. Nisu vidjeli ili nisu htjeli vidjeti da je Kraljevstvo Božje stiglo. Isus je liječio, izgonio je đavle čak i mrtve podizao. To je bio znak Božjeg pohođenja. Tama ljudske duše zna biti toliko duboka da odbaci Božje znakove koje im sam Bog otkriva i još nam sam govori: Evo to je to vrijeme. Ovo je čas kad se Božja rosa spustila nad usahle trave ljudskih života. 

        Isus očituje svoju mudrost jednostavnim odgovorom. Ako se Sotona okrenuo protiv sebe kako će opstati. Stoga im govori da će se svaki grijeh oprostiti, ali grijeh protiv Duha Svetog neće se oprostiti. U nauku Crkve postoji tzv. Šest grijeha protiv Duha Svetoga. Dvije zapovijedi govore o tome da se ne suprotstavljamo priznatoj istini i da tvrdokorno izbjegavamo spasonosne opomene. Duh Sveti je onaj koji otvara pameti i srca da bi nas Bog mogao ispuniti svakom spoznajom. Književnici se nisu obazirali na poziv Kraljevstva Božjega i za Isusa su rekli da on govori Duhom Božjim. Ostali su tvrda srca. 

        U ovom odlomku još čitamo kako Isusu dolaze njegova majka i braća i traže ga, a on se pita: Tko je moja majka, tko su braća moja? Pokazao je na sve prisutne govoreći: Ovo je moja majka, ovo su moja braća. Svako onaj tko vrši Božju volju, on je moj brat, i sestra i majka. Često se u našem narodu zna čuti za nekoga: Vidi se da je on s njim u rodu. Možemo li mi za sebe reći da smo bliski Isusu i da bi za nas same rekli da pripadamo Isusu? Svi mi imamo rodbinu i trudimo se s njima redovno sastajati, pričati i trudimo ih se slušati da ih ne bi uvrijedili. Ako se i mi trudimo svaki dan sastajati s Isusom u molitvi, ako idemo na misu i slušamo njegovu riječ onda će nam Isus postati blizak. Bit će dragi stanovnik našega srca i nedostajat će nam razgovor s njim. 

        Ne trebamo se bojati. Nismo primili duha bojažljivosti. Svaki dan trebamo priznavati Gospodina svojim Spasiteljem. Ako ga tražimo iskrenim srcem on nam neće uskratiti svoju blizinu jer po njegovoj prolivenoj Krvi svi smo postali jedno u njemu, svi smo mu postali rodbina. Nemojmo dopustiti da mnoge glasine uguše u nama istinu o našem Gospodinu. Nemojmo i mi propustiti čas pohođenja našega Kralja koji ima ruke iscjelitelja.