Postavljanje u službu lektora i akolita

U subotu, 23. listopada 2021. godine, u našemu samostanu u Dubravi postavljeni su u službu novi lektori i akoliti. Misno je slavlje predslavio provincijal fra Miljenko Šteko, koji je u službu uveo nove lektore i akolite.

        U subotu, 23. listopada 2021. godine, u našemu samostanu u Dubravi postavljeni su u službu novi lektori i akoliti. Misno je slavlje predslavio provincijal fra Miljenko Šteko, koji je u službu uveo nove lektore i akolite.

        U službu lektora postavljeni su: fra Franjo Brbor, fra Ivan Lovrić, fra Nikola Kolak, fra Filip Miloš, fra Antonio Nikolić, fra Antonio Ramljak, fra Marko Vukadin i fra Lucijan Zeljko. U službu akolita postavljeni su: fra Antonio Gospić, fra Jakov Jure Nikolić, fra Ante Radoš i fra Danijel Sentić. 

        Misnome slavlju prethodila je duhovna obnova uz nagovor oca provincijala, u kojemu je govorio o nužnosti življenja iz odnosa s Božjom riječju. Za primjer je uzeo fra Didaka Buntića kojemu ove godine slavimo stotu godišnjicu smrti i sto pedesetu rođenja. Navodeći fra Didakove riječi, provincijal je zaključio da ćemo, ako ne budemo povezani s Božjom riječju, ostati neplodni.