Duhovna obnova i podjela službi lektorata i akolitata

Uz duhovnu obnovu, koju je za nas vodio otac provincijal fra Miljenko Šteko, braća s prve i druge godine primila su službe lektorata i akolitata

        U subotu, 21. listopada 2017., održana je duhovna obnova za bogoslove na kojoj su braća s prve i druge godine primila službe lektora i akolita.

        Duhovna je obnova započela predavanjem našega oca provincijala fra Miljenka Šteke pod nazivom Poziv - psihološka antropologija i milost. Provincijal je spomenuo kako moramo imati realnu sliku o samima sebi te biti vjerni i ustrajni jer je jedino to put do svetosti, koji nema kraja na ovom svijetu nego tek prelaskom u vječnost. Također, s psihološke strane spomenuo je kako svi mi imamo afektivno pamćenje, koje je često ranjivo, puno emocija. Naglasio je kako to pamćenje i prošlost mogu imati smisao samo ako budemo gledali kao vjernici po Kristu, koji je i sam patio. Nakon predavanja uslijedilo je klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu i prilika za ispovijed, što je bilo uvod za slavljenje svete mise i primanje službi.

        Pod svetom misom koju je predvodio otac provincijal lektorat su primili: fra Slavko Anđelić, fra Ivan Crnogorac, fra Fran Ćorić, fra Ivan Malić, fra Marin Mikulić, fra Robert Radić, fra Đuro Ravenšćak, fra Ivan Tomić, fra Slaven Tomić, fra Mate Zlomislić, kojom su postali navjestitelji Riječi.

        Službu akolitata kojom su, između ostaloga, postali izvanredni djelitelji pričesti primili su: fra Samuel Azemi, fra Josip Duvnjak, fra Nikola Drljepan, fra Franjo Ćorić, fra Ivan Hrkać, fra Daniel Majstorović, fra Franjo Markić i fra Ivan Slišković. Nakon svete mise na svemu smo zahvalili Gospodinu večernjom molitvom.