Naša bogoslovija kroz povijest

U ovoj rubrici nazvanoj „Zrnca prošlosti“ imat ćete priliku upoznati „zrnca“ koja čine današnje franjevačko bratstvo rašireno diljem svijeta, a ponajviše našu Provinciju, ali i ona koja čine našu hrvatsku i crkvenu stvarnost. Dakle, cilj ove rubrike je upoznati Vas sa zanimljivim događajima i osoba


 
Franjevci rodom iz Hercegovine 19. svibnja 1844. su se zaputili iz kreševskog samostana u Bosni u svoj rodni kraj, Hercegovinu, s ciljem da osnuju samostan na teritoriju Hercegovine čija je pastorizacija bila povjerena dalekom kreševskom samostanu. Toga dana iz Kreševa prema Hercegovini krenula su dva franjevca svećenika, dva novaka i nekoliko sjemeništaraca, a ostali su im se imali pridružiti kasnije. U to vrijeme mladi franjevci, studenti filozofije i teologije, studirali su uglavnom u Italiji, poslije studija vraćali bi se u zavičaj i tamo služili svom narodu. No, u vrijeme osnivanja Hercegovačke franjevačke kustodije (1852.) u Italiji su djelovali nacionalni pokreti za ujedinjenje Italije koji nisu bili baš dobro raspoloženi prema Crkvi. Talijanski franjevci su uzdržavali hercegovačke bogoslove koliko su to dopuštale mogućnosti, ali je stanje bilo preteško, pa je general Reda manje braće fra Venancije da Celano 1855. molio hercegovačke franjevce da problem školovanja svojih bogoslova pokušaju riješiti na neki drugi način. Kustodija je zadužila fra Petra Bakulu da se pobrine za rješenje problema bogoslova. Zahvaljujući fra Petrovoj marljivoj prošnji kod malih ljudi diljem Europe koji su bili spremni pomoći skupljen je novac kojim bi se financirao rad filozofije i bogoslovije na Širokom Brijegu, a Kongregacija za raširenje vjere preuzela je brigu o darovitijim studentima u inozemstvu.

Budući da su franjevci završavali visoke škole u Italiji, neki su imali i diplome profesora, pa je rad sa studentima započeo na Širokom Brijegu. Izgradnjom samostana na Humcu 1867. studenti filozofije su preselili u taj samostan, jer je samostan na Širokom Brijegu bio pretrpan. Dugoročno rješenje problema bio je novi samostan u Mostaru s namjenom da u njemu bude i bogoslovija. Biskup fra Paškal Buconjić blagoslovio je 7. listopada 1895. prostorije bogoslovije u mostarskom samostanu. Važno je reći da je tri godine prije Hercegovačka franjevača kustodija uzdignuta na rang provincije.

Mostarska bogoslovija je iz godine u godinu napredovala, dokaz za to je i društvo Bakula koje su osnovali bogoslovi 1908., a društvo se bavilo proučavanjima različitih pitanja koja su tada bila zanimljiva javnosti, a nastalo je pod utjecajem krčkog biskupa Antona Mahniča. Nakon Prvog svjetskog rata pojedini studenti četvrtog i petog tečaja išli su na studij u inozemstvo. Mostarska bogoslovija je normalno funkcionirala sve do drugog svjetskog rata.

Zbog ratnog vihora diljem Europe morao se prekinuti običaj da neki bogoslovi idu na studij u inozemstvo, pa je odlučeno da prve dvije godine bogoslovije budu na Humcu, kako bi se rasteretio mostarski samostan. Godine 1942. Provincija je za potrebe svojih studenata koji su studirali u Zagrebu kupila kuću. U najstrašnijim ratnim godinama 1943. i 1944., zbog neprestanih ratnih opasnosti, bogoslovija je smještena i u Veljacima i u Čerinu, te Čitluku. Početkom 1944. realiziran je plan o zajedničkoj franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu, pa je osnovan Rimokatolički bogoslovni fakultet, koji je uskoro zbog dolaska narodne vlasti morao prestati s radom. Provincija je ostala bez odgojnih zavoda, novi se nisu smjeli osnivati, fratri-profesori su poubijani ili po zatvorima. Ususret je izašla provincija Bosna Srebrena koja je primila bogoslove u Sarajevo. Čim je se iznašla mogućnost studiranja u inozemstvu, Uprava je slala neke bogoslove tamo na studij. Tako je bilo sve donedavno. Hercegovački bogoslovi su studirali u Italiji, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji..., te na bogoslovijama u Hrvatskoj: u Makarskoj, te na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Konačno je 1995. izgrađen i useljen novi samostan Provincije u Zagrebu koji je namijenjen prvenstveno kao kuća odgoja za bogoslove. Hercegovački bogoslovi redovito studiraju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, te sudjeluju u životu i radu samostanskog bratstva.

(Prema: Bazilije S. PANDŽIĆ, Hercegovački franjevci sedam stoljeća s narodom, Mostar 2001.)