Isus oslobađa

Možda će nam ove riječi o izgonjenju zloduha zvučati odviše strano i daleko, misleći kako mi nemamo nekakvih nečistih duhova u sebi koje bi trebalo izagnati... Ali, jesmo li mi uistinu potpuno čisti i potpuno slobodni?

    U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. (Mk 1,21-28)

    Kaže evanđelje da je Isus ušao u sinagogu i počeo naučavati. To naučavati mi je zanimljivo. Jer, iako je Isus uistinu u ono vrijeme naučavao, pitam se koliko on danas, u ovo vrijeme, kada ja slušam njegovu Riječ, mene poučava i uči, odnosno koliko mu ja dopuštam da me uči? Znam da je njegova Riječ – njegov nauk – zapisana i da je i danas isto toliko snažna kao i nekada, ali koliko joj ja dopuštam da bude snažna u meni i mome životu?
O nova li i snažna nauka! (Mk 1,27) – koliko je to divljenje i to oduševljenje u meni prisutno?

    Dalje, evanđelje pripovijeda o Isusovu izgonjenju zloduha iz opsjednutog. On je onaj koji ima vlast, onaj koji ima snagu i moć i zlim silama zapovijedati i one mu se pokoravaju.
Možda će nama ove riječi o izgonjenju zloduha – o egzorcizmu – zvučati odviše strano i daleko, misleći kako mi nemamo nikakvih nečistih duhova u sebi koje bi trebalo izagnati, kako se tu radi samo o „teškim slučajevima“, o onima koji su veoma rijetki. No, upravo suprotno, upravo mi smo ti koji imamo u sebi mnogo nečistih sklonosti, slabosti i zlih navika koje u nama ne miruju i govore Isusu: Što ti imaš s nama?

    Znamo da osoba koja je opsjednuta na neki način pripada tom duhu te više nije svoja. Zato je dobro zapitati se koliko sam ja uistinu Isusov, je li ja u potpunosti njemu pripadam? Naša pripadnost Isusu očituje se u predanju ne samo naših lijepih i dobrih osobina već i u predanju onoga što se u nama buni protiv njega i što ne želi da on bude naš gospodar. Ona se očituje u vjeri da je on taj koji ima vlast i koji nas može osloboditi od zlih sila, sklonosti i mana. Često kršćani ne idu daleko na putu svetosti upravo zbog manjka pouzdanja da će ih Isus osloboditi od nekih njihovih teških poroka i slabosti te tako padaju u malodušje i mlitavost. Potrebna nam je vjera u Isusa, vjera koja nas nuka pristupiti mu, i pristupati mu uvijek iznova moleći ga za oslobođenje i pomoć, kako bismo ga – i svoju braću i sestre – više ljubili i više mu pripadali. Ne zaboravimo slijepca Bartimeja koji je uporno zazivao Isusa: Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!, dok napokon nije bio uslišan. Ne bojmo se dozivati Isusa u pomoć nebrojeno puta, a isto tako ne bojmo se priznati mu svoje slabosti i ne sakrivati ih od njega, jer ćemo jedino tako moći od njih biti oslobođeni.

    Na kraju bih se vratio na početak ovoga razmišljanja, koji govori o Isusovoj Riječi i njezinoj snazi. Upravo po toj Riječi, ako joj dopustimo da prebiva u nama, mi upoznajemo Isusa i postajemo sve više njegovi te nas Isus po snazi svoje Riječi oslobađa od naših nečistih sila i sklonosti, snagom one iste Riječi koja je imala moć utišati vjetar i oluju i izagnati zle duhove iz opsjednutih ljudi. Zato, dopustimo Isusu i njegovoj Riječi da prebivaju u nama, kako bismo pripadali sve više njemu i postajali mu sve sličniji.