Đakonsko ređenje 2022.

Novim đakonima želimo Božji blagoslov u njhovoj novoj službi te ustrajnost na putu do svećeništva.

        U subotu, 22. listopada 2022., u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve, mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski, pod svetom misom u 11h zaredio je za sveti red đakonata četvoricu naše braće: fra Marina Mikulića, fra Frana Ćorića, fra Ivana Crnogorca i fra Venancija Malića te jednog dijecezanskog kandidata, don Zvonimira Rezu. Uz biskupa bili su vikar provincije fra Miro Šego, generalni vikar don Nikola Menalo, župnici ređenika i trideset svećenika. Kandidate za red đakonata predstavio je generalni vikar, nakon čega su kandidati izrekli svoj “Evo me!"