Fra Ivan Sesar izabran za generalnog definitora

Fra Ivan Sesar, gvardijan franjevačkog samostana u Konjicu i bivši provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, izabran je za generalnog definitora Franjevačkog reda na kapitulu koji se održava u Asizu...

Ovih dana, kako smo to već izvještavali na našim stranicama, u tijeku je generalni kapitul Reda manje braće. Nakon što je 21. svibnja izabran general Reda fra Michael A. Perry, 22. i 23. svibnja izabrani su generalni vikar i generalni definitori. Novi generalni vikar tako je fra Julio Cesar Bunader. Nas osobito raduje vijest da je za generalnog vikara izabran i naš brat dr. fra Ivan Sesar. Fra Ivan je izabran za Sjevernoslavensku i Južnoslavensku konferenciju.

Fra Ivan je rođen 7. listopada 1967. na Rujnu, župa Kočerin. U Franjevački red kao član Hercegovačke franjevačke provincije stupa 15. srpnja 1986. Svečane zavjete polaže 19. rujna 1992. Za svećenika je zaređen 10. srpnja 1994. U Rimu na Antoniaunumu doktorirao je na temu L'uscita definitiva dall'istituto religioso durante e allo scadere della professione temporanea. Sviluppo storico e disciplina attuale. U Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji i mjesnoj Crkvi obnaša službe: odgojitelja, župnog vikara, župnika, vikara provincije, provincijala, gvardijana, profesora crkvenog prava na obje teologije u Sarajevu, suca na Ženidbenom sudu Vrhbosanske nadbiskupije, pročelnika raznih vijeća u Hercegovačkoj provinciji i šire, predsjednika  VFZ-a HR i BiH, potpredsjednika KVRPP-a BiH, potpredsjednika UFME  itd.


Uprava Reda manje braće sada je potpuna i oni će upravljati Redom i sljedećem trogodištu:

fra Michael Anthony Perry, generalni ministar

fra Julio Cesar Bunader, generalni vikar

fra Ivan Sesar, generalni definitor

fra Lorant Orosz, generalni definitor

fra Valmir Ramos, generalni definitor

fra Ignacio Ceja, generalni definitor

fra Kevin Caoimhín Ó Laoide, generalni definitor

fra Lino Gregorio Redoblado, generalni definitor

fra Nicodème Kibuzehosegeneralni definitor


Više o svemu možete pronaći na službenim stranicama Reda manje braći na domeni www.ofm.org